Turneringsbestemmelsene 2016/2017

Turneringsbestemmelsene for sesongen 2016/2017 er nå lagt ut her på www.squash.no. Endringene fra i fjor er markert slik at de blir enkle å finne. Noen av de viktigste endringene er knyttet opp mot NM og PSA reglementet. Det er laget en sjekklisten til hjelp ved turneringer.

Nytt av året er at bestemmelsene er forankret i styret. Det er vanlig organisasjonskultur i forbund tilsluttet NIF at komiteene er rådgivende organ for styret som vedtar.

Vi takker Turneringskomiteen for en viktig og god jobb med å få turneringsbestemmelsene på plass for sesongen. Lykke til med sesongen til dere alle.

Bente Stavenes

Generalsekretær

WEBMASTER

Forbundet søker ny webmaster, Thomas Gjerde ønsker avløsning etter vel 4 år, på grunn av jobbskifte og ønske om nye utfordringer.
Arbeidsoppgavene i rollen er:
  • Legge ut generell informasjon
  • Legge ut invitasjon til turneringer
  • Legge ut turneringsrapporter
  • Ukentlig oppdatere «Neste på kalenderen»
  • Generelt vedlikehold av sider
Det er en fordel om man kan WordPress, men dette kan Thomas gi opplæring i. Ellers er gode datakunnskaper og forståelse for hvordan en nettside er oppbygd noe man bør kunne.
Ta gjerne kontakt direkte med Thomas thomas.gjerde@squash.no eller undertegnede hvis du er interessert.
Bente Stavenes
Generalsekretær

Velkommen til ny sesong 2016 – 2017

Ny sesong starter opp til helgen her hjemme med juniorturnering i Larvik og seniorturnering i Søm, link til påmelding ligger ute.

Sett av datoen 12. mars 2017 kl 12 – 17. Da blir det Ledermøte for alle klubbene på Gardermoen, har du tips og ønsker om innhold, gi en tilbakemelding til undertegnede.

Nytt for årets sesong er at styret har vedtatt at engangslisensen blir redusert til kr 50. (mer…)