Utdanningskomiteen opphører

NSqF har besluttet at oppgavene til Utdanningskomiteen blir lagt under kontoret og komiteen blir således lagt ned. Ta kontakt med kontoret hvis klubben din ønsker kurs innen klubbdrift, turneringslederkurs, dommerkurs, trenerkurs eller annet. Styret takker leder for komiteen Sindre Roaldsøy og komitemedlem Vivien Silver for arbeidet som er lagt ned.

Oppdatert sted! Trener 1 kurs

Vår landslagstrener Mark Hornby holder Trener 1 kurs i Moss 12. – 13. desember. Tidspunkt blir lørdag kl 10 – 17, og søndag kl 10 – 16. Kontakt kontoret his du er interessert, vi gjør oppmerksom på at det er få plasser igjen.

PSA Closed Satelite – Bærum Open – Endret påmeldingsfrist til 15.11.2015

Vi viser til invitasjon til Bærum Open den 20. til 22. november på Sentrum Squash & Fitness. For å tilfredsstille kravene til en PSA Closed Satelite turnering er vi nødt til å endre påmeldingsfristen for PSA Closed Satelite klassen til søndag 15. november kl. 22. Beklager dette!

UANSETT – MELD DERE PÅ – VI HÅPER Å KUNNE FYLLE EN 32 TREKNING I PSA ClOSED SATELITE TURNERINGEN.

WSF conference i Nice

Vår generalsekretær deltar på WSF conference i Nice torsdag 05.11. – 07.11. men vil være tilgjengelig på mail. Ved viktige saker vennligst kontakt president Ida Sønju.