Landslagstrener

 

Styret i Norges Squashforbund vedtok på styremøte tirsdag 11. oktober å utnevne ny landslagstrener for Norge, Lauren Selby fra England. Hun representerer også Off the Wall Squash (OTWS). Som en del av tilbudet fra Lauren Selby har forbundet også mottatt et svært interessant forslag til en bredere angrepsvinkel for hvordan NSqF kan inngå et samarbeid med å få bistand til så vel utvikling av toppspillere i Norge samt klubb- og breddesatsningen. Tilbudet fra OTWS er i tråd med den nye strategien i forbundet. Mer om OTWS kan dere lese her http://www.offthewallsquash.co.uk/ Det kan også nevnes at Lauren Selby er svært opptatt av jentedeltagelse innen squashen. Her har hun oppnådd imponerende resultater i England. Vi ønsker Lauren Selby velkommen til Norge på nyåret.

 

Sportskomiteen har gjort en utmerket jobb i denne sammenheng, en stor takk rettes til dem.

 

En stor takk fortjener også Mark Hornby, nåværende landslagstrener som fortsetter ut 2016. Da han overtok var spillernivået på et lavere nivå og under hans ledelse har det vært stor fremgang på flere fronter. Forbundet retter en stor takk til Marks engasjement i tiden i Norge og ønsker ham all lykke til i fremtiden.

Bente Stavenes

Generalsekretær

Forbundets komiteer

Vi har gleden av å ønske Lars Erik Jacobsen velkommen som ny leder av Turneringskomiteen. Vi ønsker han og teamet lykke til med det gode og viktige arbeidet til beste for våre medlemmer. Samtidig ønsker vi å takke Laila Grodås Østerhus for det viktige arbeidet hun har gjort over flere år som leder i komiteen, takk for innsatsen.

Wiggo Olsen, Tromsø SK har overtatt roret i Mediakomiteen og skal sammen med Amir Dad, Bærum SK og Thomas Gjerde, Hafrsfjord SK sette fokus på å synliggjøre forbundet, stor utfordring, lykke til.

Det er kjekt å se at det er flere som ønsker å bidra i forbundet. Alice Boyd, Oslo SK og Jesper Phillips, Moss SK utgjør sammen med undertegnede Utdanningskomiteen. I Klubbutviklingskomiteen, som vil få stort fokus i tiden fremover har vi fått med oss vår nye president Otto Kalvø, Lysaker SK, Vibeke Wiik, Oslo SK og Frode Dorp, Mosjøen SK sammen med undertegnede. Utrolig hyggelig med så mye positivitet rundt forbundet.

Presentasjon og innhold i komiteer er nå revidert og forankret i styret, alt dette finner dere nå på www.squash.no

Bente Stavenes
Generalsekretær

Turneringsbestemmelsene 2016/2017

Turneringsbestemmelsene for sesongen 2016/2017 er nå lagt ut her på www.squash.no. Endringene fra i fjor er markert slik at de blir enkle å finne. Noen av de viktigste endringene er knyttet opp mot NM og PSA reglementet. Det er laget en sjekklisten til hjelp ved turneringer.

Nytt av året er at bestemmelsene er forankret i styret. Det er vanlig organisasjonskultur i forbund tilsluttet NIF at komiteene er rådgivende organ for styret som vedtar.

Vi takker Turneringskomiteen for en viktig og god jobb med å få turneringsbestemmelsene på plass for sesongen. Lykke til med sesongen til dere alle.

Bente Stavenes

Generalsekretær

WEBMASTER

Forbundet søker ny webmaster, Thomas Gjerde ønsker avløsning etter vel 4 år, på grunn av jobbskifte og ønske om nye utfordringer.
Arbeidsoppgavene i rollen er:
  • Legge ut generell informasjon
  • Legge ut invitasjon til turneringer
  • Legge ut turneringsrapporter
  • Ukentlig oppdatere «Neste på kalenderen»
  • Generelt vedlikehold av sider
Det er en fordel om man kan WordPress, men dette kan Thomas gi opplæring i. Ellers er gode datakunnskaper og forståelse for hvordan en nettside er oppbygd noe man bør kunne.
Ta gjerne kontakt direkte med Thomas thomas.gjerde@squash.no eller undertegnede hvis du er interessert.
Bente Stavenes
Generalsekretær