Turneringsbestemmelser

Se under for turneringsbestemmelsene gjeldende for sesongen 2016/2017. Tekst merket i grønt er endringer i forhold til fjorårets bestemmelser.

Turneringsbestemmelsene 2016/2017