Turneringsbestemmelser 2016-09-23T09:23:29+00:00

Se under for turneringsbestemmelsene gjeldende for sesongen 2016/2017. Tekst merket i grønt er endringer i forhold til fjorårets bestemmelser.

Turneringsbestemmelsene 2016/2017