Kontrakter/avtaler

logo_nsqf4Norges Squashforbund har inngått følgende avtaler:

Kontrakt OTWS – NSQF 2017-2019 sign

 

Årslønn 2016 Generalsekretær 480.000

Telefongodtgjørelse 2016 President 1.200