Tinget

Forbundstinget er Norges Squashforbunds høyeste myndighet, og avholdes annen hvert år innen utgangen av april.

Protokoll:

2017 (Ekstraordinært ting)
2016
2014
2012
2010
2008