Internasjonalt

Følgende turneringer er satt opp på terminlisten for junior- og senior landslagene

Høst 2017

TBA

Vår 2018

TBA