Squashforbundet / Nyheter / 2022 / invitasjon tinget 2022
forbund logo.jpg

invitasjon tinget 2022

Innkalling til Norges Squashforbunds forbundsting 2022

Vi innkaller til ordinært forbundsting i Norges Squashforbund.

Tinget avholdes den 23.04.2022 klokken 10:00-14:00 på TEAMS, med mulighet for fysisk deltakelse på Idrettens Hus Ullevål Stadion møterom 1010. Møtelink vil sendes til påmeldte deltakere.

Forslag som ønskes behandlet på tinget må være innsendt senest den 23.03.2022 til squashforbundet@nif.idrett.no.

Forslag på kandidater til tillitsverv skal fremmes direkte til valgkomiteen på st.gabr@online.no. Forslag på kandidater til valgkomiteen fremmes direkte til styret på squashforbundet@nif.idrett.no.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig på www.squash.no senest 09.04.2022. Innkomne forslag blir gjort tilgjengelig samme sted 09.04.2022.

Påmelding til tinget, både for representasjonsberettigete og observatører, gjøres klubbvis og skriftlig til epost squashforbundet@nif.idrett.no. Av praktiske hensyn ber vi om at påmeldingen skjer senest innen 01.04.2022.

De som har representasjonsrett til tinget, er:

På særforbundstinget møter med stemmerett:

  1. a) Norges Squashforbunds styre.
  2. b) Representanter fra særkretser og/eller klubber etter følgende skala:

For medlemstall til og med 200: 1 representant

For medlemstall fra 201 og oppover: 2 representanter.

Representanter til forbundstinget må være valgt på ordinært eller ekstraordinært årsmøte/ting eller oppnevnt av idrettslaget styre etter fullmakt fra årsmøte/ting. For øvrige regler om representasjon, valgbarhet, stemmerett, forslagsrett mm., se Norges Squashforbunds lov:

https://www.squash.no/contentassets/0b6b52ade87b448ea676c3cdc3567cf1/nsqf-lov-og-bestemmelser-vedtatt-tinget-2016.pdf.  

Person som møter på tinget som medlem av Norges Squashforbunds styre, valgkomité, kontrollutvalg, lovutvalg, utvalg som ilegger sanksjoner i særforbundet, eller som revisor kan ikke samtidig møte på særforbundstinget som representant for et annet organisasjonsledd.

Fullmakter må sendes til Squasforbundet@nif.idrett.no så snart som mulig og helst innen 01.04.2022. Dersom fullmaktsskjema ikke er oversendt innen denne dato, må fullmaktsskjemaet medbringes på tinget.

Informasjon om forbundstinget, herunder bl.a. sakliste, beretninger, regnskap, innkomne forslag, praktisk informasjon mv. tilgjengeliggjøres på www.squash.no .

Velkommen til Norges Squashforbunds ting!

 

Med vennlig hilsen                                        Med vennlig hilsen

Terje Finholdt                                               Tord Bakke Arvesen    President                                                     Generalsekretær