Starte ny klubb?

Her finner dere tips og råd til hvordan dere kan komme godt i gang med arbeidet i idrettslaget.

Her finner dere tips og råd til hvordan dere kan komme godt i gang med arbeidet i idrettslaget. Velkommen til norsk idrett.

Vi ønsker å bidra til at dere raskt forstår hva det vil si å være tillitsvalgt, og gi dere råd og veiledning for at aktivitetstilbudet skal være hovedfokus i idrettslagsarbeidet. Målet vårt er at dere skal ha ”en enkel klubbhverdag".

Når idrettslaget nå er tatt opp som medlem i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komitè har dere forpliktet dere til å følge de bestemmelser som gjelder. Dere har en lov som nå er godkjent og som er basert på lovnorm for idrettslag. Videre finnes det fellesbestemmelser og ulike retningslinjer som om dugnad, politiattest, seksuell trakassering, rasisme, dugnader m.m. som dere må kjenne til.

Like viktig er det å ha kunnskap om idrettens verdigrunnlag som danner utgangspunktet for all aktivitet i idrettslaget. Både den idrettslige aktiviteten samt det organisatoriske arbeidet som alle tillitsvalgte og frivillige gjør, skal preges av de verdiene som er nedfelt i idrettens lover. Uansett organisasjonsform og uavhengig av antall medlemmer, så gjelder de samme bestemmelser og retningslinjer.

Under finner dere en kort oversikt over "ansvar og roller" som du som tillitsvalgt må kjenne til. Vi har også laget "8 tips for god oppstart" som er et forslag til arbeidsmåte for styret.

Idrettsorganisasjonen er bygd opp slik at hvert enkelt organisasjonsledd har egne ansvarsområder. Les mer om hvordan idretten er organisert under "hvem kan dere kontakte?"

Vi oppfordrer til aktivt å benytte våre hjemmesider hvor dere finner fyldig informasjon. For et strukturert styrearbeidet fra starten av vil vi anbefale kurset Klubbens styrearbeid i praksis. Kurset gir grunnleggende forståelse for styrearbeidet og arrangeres gjennom hele året. Videre vil vi anbefale brosjyren "Bli med!" som kan benyttes aktivt i rekrutteringsarbeidet. Bli med!-brosjyren finnes på 16 ulike språk.