Squashforbundet / Om NSQF / Utmerkelser

Utmerkelser

På NM JR vil følgende utmerkelser deles ut:

Årets juniorspillere (gutt og jente), vandrepokal, innstilles av landslagstrener/sportskomiteen

Årets ildsjel, gave pålydende kr 5.000, innstilles av landslagstrener/sportskomiteen

Årets klubb, gave pålydende kr 10.000, innstilles av klubbutviklingskomiteen

Nytt av året er årets ildsjel, kloke hoder har foreslått at vi har årets ildsjel istedenfor årets trener. Årets ildsjel rommer mer og vi mener vi har flere av disse enn trenere.

 

Forslag kan sendes komiteene senest 15.03. Komiteene innstiller til styret.

 

 

Æresmedaljer

I forbindelse med Tinget / Årsmøte kan det deles ut en æresmedalje (ikke nødvendigvis hvert år) til en person som har fremmet sporten over lang tid, sportslig eller administrativt og utmerket seg spesielt i forhold til dette.

Klubber og enkeltpersoner kan fremme forslag til kandidater med begrunnelse og sende til kontoret innen 01.03. Alle forslag legges frem for styret som vedtar om det skal deles ut æresmedalje og til hvem

Følgende personer har mottatt Særforbundets æresmedalje:

1991     Hans Henrik MerColl, Lysaker Squashklubb
1992     Per Tyvand, Sagene Squashklubb
1994     Hans Ligner, Lysaker Squashklubb
1995     Reidun Ribesen, Hafrsfjord Squashklubb
1999     John Garner, Grorud Squashklubb
2001     Elin Blikra, Bergen Squashklubb
2003     Tom Lohre Hansen, Sagene Squashklubb
2010     Stefan Zaborowski, Bærum Squashklubb
2016     Ida F. Sønju, Lysaker Squashklubb
2016     Stig Olsen, Oslo Squashklubb
2016     Janne Lofstad, Lysaker Squashklubb
2018     Brian Phillips, Moss Squashklubb
2018     Asbjørn Strømsvåg, Søm Squasklubb


Årets juniorspillere

STATUTTER TIL VANDREPOKAL FOR ÅRETS JUNIOR SPILLER

Det utdeles årlig en vandrepokal til en pike og en guttespiller, uansett aldersklasse, som har utmerket seg med:

• Sportslig framgang

• Positive holdninger

• Forbilde for andre spillere

Vedtatt av Juniorkomiteen 13. mars 2005

Følgende juniorspillere har mottatt utmerkelsen for årets juniorspiller:

 

2005     Lotte Eriksen, Hafrsfjord Squash og Lars Erik Wikdahl, Steinkjer SK

2006     Amanda Åkesson, Bergen SK og Anders Endresen Løe, Steinkjer SK

2007     Karoline Hegbom, Vangen SK og Simon Norstad, Bærum SK

2008     Alvilde C. Sønju, Lysaker SK og Sigurd-Martinius Stray, Bærum SK

2009     Alvilde C. Sønju, Lysaker SK og Håkon Standal, Bærum SK

2010     Sarah Fjellgaard Thomassen, Lovund SK og Anders Røst, Bærum SK

2011     Alvilde C. Sønju, Lysaker SK og Trym Åkerstrøm Aasness, Bærum SK

2012     Andrea M Fjellgaard, Lovund SK og Filip Pinto, Moss SK

2013     Bjørn Rune Wilson Østerhus, Hafrsfjord SK

2014     Lotte Flesjø Toverød, Moss SK og Mathias Røhne Sträng, Moss SK

2015     Madeleine Hylland, Bærum SK og Gard Åckerstrøm Aasness, Bærum SK

2016     Madeleine Hylland, Bærum SK og Nicolai Bø, Bærum SK

2017     Madeleine Hylland, Bærum SK og Jesper Phillips, Moss SK

2018     Camillia Hendy, Moss SK og Andreas M. Knoph, Bergen SK

2019     Irene Fossen, Bærum SK og Elias B. Ratejczak, Oslo SK


Årets klubb

En klubb premieres årlig med kr 10.000. Denne utmerkelsen skal deles ut på Jr NM hvert år.

Følgende kriterier må være oppfylt:

  • Økende aktiviteter i klubben
  • Aktive junior- og seniorspillere i klubben
  • Medlemskap til forbundet innbetalt

Følgende klubber har mottatt utmerkelsen for årets klubb:

2012     Moss Squashklubb

2013     Hafrsfjord Squashklubb

2014     Moss Squashklubb

2015     Bærum Squashklubb

2016     Bergen Squashklubb

2017     Mosjøen Squashklubb

2018     Fana Squashklubb

 


Årets Ildsjel

En ildsjel premieres årlig med en gave på kr 5.000. Denne oppmerksomheten skal deles ut på Jr NM hvert år.

2017      Vibeke Wiig, Oslo Squashklubb

2018      Stein Erik Knoph, Bergen SK

 


 

Årets trener

Følgende trenere har mottatt utmerkelsen for årets trener. Denne prisen er nå vedtatt som Årets Ildsjel:

2012     Brian Phillips, Moss Squashklubb

2013     Stefan Zaborowski, Bærum Squashklubb

2014     Brian Phillips, Moss Squashklubb

2015     Mark Hornby, Landslagstrener

2016     Signe Hjartland, Larvik Squashklubb