Her vil du som leder i idrettslaget finne viktig informasjon hva gjelder økonomi, tidsfrister, diverse maler- og dokumenter, samt informasjon om kurs du kan ta for at du skal få innføring i idrettens systemer og oppbygging.

Informasjon til deg som leder

I alle særforbund er det viktig å ha gode klubbledere som går foran som gode eksempler hva gjelder klubbdrift. Vi har derfor opprettet en egen side for deg som er leder. ​Viktig informasjon for deg som leder vil du også finne under Klubbguide.

Siden vil bli oppdatert med informasjon som er aktuell for deg. Informasjon som oppdateres her vil i stor utstrekning være linket til NIF sine hjemmesider. Dersom du opplever mangler eller har tips til hvordan denne siden kan forbedres, send oss gjerne en e-post.

​Øverst til høyre finnes nyttige dokumenter og informasjon om utdanning for deg som leder i klubb

Planverk i klubb

Langtidsplan mal

Sportslig plan mal

Markedsplan mal

Arrangementsplan BLNO vedlegg 1 mal

Arrangementsplan BLNO vedlegg 2 mal 

 

E-læring

- Styrekurs - nanolæring for nye frivillige i klubb.

Styrekurs i praksis

Idretten som arbeidsgiver

 

Rekruttering, inkludering og engasjering frivillige til verv i klubben

Retningslinjer for rekruttering og ivaretagelse av ungdom til verv.

Workshop - rekruttering og ivaretagelse av frivillige til verv. 

 

Bedre Klubb
Bedre klubb er et utviklingsverktøy laget av Norges idrettsforbund, som skal gjøre det lettere å drive og utvikle idrettslag. Verktøyet er bygget opp som en spørreundersøkelse hvor idrettslagene skal svare på spørsmål innenfor de grunnleggende organisasjonsområder.

Politiattest

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, skal avkreves politiattest.

Politiattester - idrettsforbundet.no

Arbeidet mot seksuell trakassering og overgrep i NBBF. 

 

​Barneidrettsansvarlig

Idrettslag som organiserer aktivitet for barn, skal oppnevne en barneidrettsansvarlig. Dette kan være en ansatt eller en tillitsvalgt som er ansvarlig for barneidretten.

Idrettens barnerettigheter, bestemmelser om barneidrett.

Hva betyr det å være barneidrettsansvarlig i klubb?

- E-kurs Barneidrettens verdigrunnlag

 

Lover, forskrifter og bestemmelser
Alle idrettslag og klubber skal ha en egen lov som er i samsvar med NIFs lov. Loven skal godkjennes av den idrettskrets klubben tilhører. Lovnorm for idrettslag som kan tilpasses din klubb, finner du her. Mer om dette finner du idrettsforbundet side her. Veileder til lovnormen finner du her. Ved spørsmål om utfylling av lovnormen ber vi dere kontakt deres respektive idrettskrets for hjelp. Kontaktinfo finner dere her.​ 

 

Gjennomføring av årsmøter
Alle idrettslag må gjennomføre et årsmøte innen fristen fra NIF. Det er utarbeidet maler og verktøy for å forenkle arbeidet, se mer informasjon på idrettsforbundet.no.

Gjennomføring av årsmøtet - idrettsforbundet.no

Utsatt frist for gjennomføring av årsmøtet 2021

Mal for protokoll fra årsmøtet.

 

Styrearbeid - relevante dokumenter og nettsider

Styremøteinnkalling.

Mal til årshjul.

E-kurs 
 
 
Personvern
- Side med informasjon om Personvern / GDPR i klubb
 

Økonomi 

Har din klubb et prosjekt som dere ønsker å realisere eller trenger klubben støtte til en aktivitet? Det finnes både nasjonale og lokale tilskuddsordninger, noen av disse finner du her.

Søk om utstyrspakke fra Fjordkraft.

- Nasjonale og noen lokale tilskuddsordninger.

Støtte- og tilskuddsordninger i idretten - idrettsforbundet.no

Alternativer for utlån og gjenbruk av utstyr. 

Økonomi i klubben: 

Oversikt over mulige utgifter for klubb og eksempler til budsjett/regnskapsposter. 

 

Klubbforsikring
Söderberg og Partners forsikringstilbud for klubber tilknyttet NIF. 

SportsAdmin
SportsAdmin er et nasjonalt idrettsadministrativt system utarbeidet av og for norsk idrett. Les mer

Klubbpublisitet
For å fremme klubbens arbeid ut på lokalt, regionalt og kanskje til og med nasjonalt plan, kan det være lurt å bruke aviser for det de er verdt. Daglig mottar aviser pressebrev og historier fra alle mulige organisasjoner som ønsker å få sitt budskap på trykk. Men hvordan skriver man et pressebrev eller "selger" en god historie til avisen?
Les mer: Publicising your club! 

Trygg på trening - arbeidet mot seksuell trakassering og overgrep i klubb

Vet du hva du skal gjøre dersom du har mistanke om at et barn kan være utsatt for seksuelle overgrep? Vet du hva du skal gjøre dersom et barn åpner seg for deg og søker hjelp? Hva kan dere som klubb gjøre for å sikre at barn er trygge på trening?

Trygg på trening er et kurs som skal gjøre klubben din trygg for barn

Velkommen til kurset Trygg på trening - informasjonsskriv. 

Retningslinjer.

Beredskapsplan.

CRAFT