Denne siden inneholder fakta, tips og råd om hvordan idrettslag kan senke de økonomiske og kulturelle barrierene, slik at alle som vil kan bli inkludert i idretten. Inkludering av mennesker med funksjonsnedsettelse henvises til nettsidene om paraidrett.
CRAFT