Squashforbundet / Nyheter / 2021 / En stor takk til Stein Gabrielsen
Turneringer.jpg

En stor takk til Stein Gabrielsen

Oppstart av ny sesong er rett rundt hjørnet. Det betyr at spillere strømmer til squashhallene for å gjøre opp status på sitt treningsarbeid og måle krefter mot kjente og ukjente spillere. Klubbene planlegger sine turneringer og sjekker turneringsbestemmelsene for siste utvikling. Kjernen av all idrettsaktivitet er turneringene, men det er ikke bare klubbene som arrangør og spillerne med sin treningsinnsats som skaper turneringene – det ligger mye jobb bak og det har vi Turneringskomiteen å takke for.

 

Etter ferdigstillelsen av denne sesongens aktivitetsplan og turneringsbestemmelser trekker Stein Gabrielsen seg som leder av Turneringskomiteen. Stein har vært en sentral person i forbundet i flere år, og hans bidrag har sørget for å videreutvikle og forbedre aktivitetene og turneringene i Squashforbundet. Det er et tap for oss at Stein trekker seg, men vi har vært veldig heldige som har hatt han med oss så lenge. Stein har vært avgjørende i utviklingen av turneringsprogrammet, og en viktig støttespiller og pådriver for utviklingen av nye turneringskonsepter. I tillegg har han arbeidet mye med å oppdatere og fornye turneringsbestemmelsene i tråd med forbundets, og den internasjonale utviklingen. Vi er langt bedre nå, etter hans tid som leder av Turneringskomiteen, enn vi var tidligere.

En stor takk rettes til Stein for hans enorme frivillige bidrag. Uten slike ildsjeler mangler idretten et bein å stå på.