Squashforbundet / Nyheter / 2021 / Hvordan skal norsk idrett utvikle paraidrettsatsningen?
portrett_funksjonshemmede_Eirik Førde.jpg

Hvordan skal norsk idrett utvikle paraidrettsatsningen?

Norges idrettsforbund i gang med arbeidet for å utvikle en helhetlig strategi for norsk paraidrett, der breddeidrett og toppidrett er samlet i én felles overordnet strategi. Vi ønsker dine innspill innen 24. oktober for å danne et grunnlag for videre arbeid.

Formål med strategien er at norsk idrett gjennom ambisjonen én idrett skal tilby like muligheter for alle, og at alle i møtet med norsk idrett skal oppleve respekt, kompetanse, inkludering og likeverd. ​

Målet er at hele organisasjonen skal stå mer samlet og ha en felles strategi for paraidretten innen bredde- og toppidrett samt alle fire målgrupper (utviklings-, bevegelses-, syns- og hørselshemmede).

Utvikling av en helhetlig strategi for norsk paraidrett — Stiftelsen VI

For at man skal kunne styrke og utvikle paraidretten, må den forankres i det enkelte forbund. Norges Squashforbund er i kontakt med fagkonsulenter i kretsene, for å kunne samarbeide for å gjøre squash mulig for alle som ønsker å prøve, spille for gøy- eller satse. 

Det finnes mange gode tilbud ute i kretsene, og fagkonsulentene er fine sparringspartnere dersom man ønsker å lufte en idé, trenger informasjon eller veiledning med å utvikle et tilbud. 

Norges Squashforbund ønsker derfor å komme i kontakt med klubbene våre som ser at de har kapasitet, er nysgjerrige og vil inkludere. Paraidrett er ikke så vanskelig, så forbundet hjelper veldig gjerne til med å etablere tilbud, sette dere i kontakt med fagkonsulenter lokalt eller være en sparringspartner for dere. 

Ta kontakt med Charlotte - sammen skal vi skape glede og mestringsfølelse for alle!