Squashforbundet / Nyheter / 2021 / Forbundet har ansatt ny landslag- og sportssjef
MicrosoftTeams-image (1).png

Forbundet har ansatt ny landslag- og sportssjef

For å skape ytterligere vekst og utvikling har forbundet valgt å ansette en sports- og landslagssjef. Gjennom et vanskelig år har våre sportslige ressurser klart å etablere et tilbud for mange av våre utøvere som har bidratt til god utvikling. Nå får vi muligheten til å akselerere arbeidet.

Filip Madaric fra Kroatia, med bred erfaring som trener blant annet i selskapet EliteSquash i England flytter til Norge og har takket ja til jobben som sports- og landslagssjef. Han vil arbeide tett med våre trenerressurser både på operativt og strategisk nivå. Han skal sammen med øvrige ressurser skape utvikling av spillere, klubbtrenere, landslagstilbudet og får i oppgave å samle disse ressursene om sportslige planer for videre utvikling av norsk squash. I praksis betyr det at vi får ytterligere en trenerressurs i våre landslag, en støttespiller for våre region- og klubbtrenere og en ressurs som skal utarbeide sportslig planverk basert på deres felles kompetanse.

Vi vil fortsatt ha flere trenerressurser tilknyttet forbundet, slik at grunnlaget som er lagt beholdes. Sammen med disse skal Filip bidra til utvikling. Alle detaljer om ansvars- og oppgavedeling er ikke klare. Det vil være naturlig at trenerne danner et team som utfyller hverandre. Vi har allerede god kompetanse på noen felt, og vi får nå tilført kompetanse på nye, som til sammen vil gi et sportslig løft. Flere spillere og trenere i forbundet har allerede hatt et hyggelig digitalt første møte med Filip, og gleder seg til å samarbeide.

Siden rollen vil være operativ og til stede i hele organisasjonen vil det danne grunnlag for en involvering hvor alle ledd blir tatt med i arbeidet med de sportslige planene. På den måten sikrer vi at kompetansen i for eksempel klubber og regioner setter sitt preg på utarbeidelsen av planverk og strategier videre og kan ha en rød tråd gjennom hele organisasjonen. Samtidig får disse en ressurs som de kan støtte seg på i sitt trenervirke. Det har vært et mål i forbundets strategiplan å ansette denne ressursen siden tinget, og vi kan med glede og forventning se fremover mot ytterligere positiv sportslig utvikling i forbundet.