Squashforbundet / Nyheter / 2022 / NSQF Ting gjennomført i helgen
Turneringer.jpg

NSQF Ting gjennomført i helgen

Lørdag 23.04 samlet Norges Squashforbunds medlemmer seg til Forbundsting. Tinget ble avholdt med både fysisk og digitalt oppmøte. Det merkes at det er utfordrende for frivilligheten å finne tid til å prioritere deltakelse, så vi hadde håpet på større deltakelse. Representantene som deltok, fikk ta del i gode og viktige diskusjoner om fremtiden for forbundet.

Tinget startet med avtroppende President Terje Finholdt sin tale til tinget. Finholdt vektla viktigheten av engasjement, frivillighet og samarbeid for veien videre. Squash har gjennomgått en tung periode og vi står i utfordringer knyttet til både aktivitet, medlemsvekst og anlegg. Det avtroppende styrets målsetting var å avlevere et sterkere forbund enn de overtok, og det har de klart. Han takket for samarbeidet til sine styrekolleager, og ønsket det påtroppende styre lykke til i sitt arbeid. «Dere overtar styringen av en organisasjon med flinke og engasjerte folk både sentralt, regionalt og lokalt. Og husk dere representerer alle squashspillere og klubber i Norge gjennom dette vervet. Lykke til med utviklingen videre» sa Finholdt avslutningsvis før han overlot ordet til generalsekretær for en presentasjon av hendelser og utviklingen de siste to årene.

Erik Hansen, president i Norges Bandyforbund ble valgt som tingets dirigent og startet tingforhandlingene. De formelle saker knyttet til regnskap og beretninger ble gjennomgått og spørsmål besvart. Tinget hadde innspill til forbedring og styrking av innholdet i beretningen for tiden fremover, og det ble nevnt ønske om oftere og tydeligere kommunikasjon om avholdte styremøter og den generelle utviklingen og hendelser i forbundet. Langtidsplan og budsjett ble fremlagt, gjennomgått og vedtatt.  

Det var særlig to interessante forslag om reetablering av turneringskomite og sportskomite som ble fremmet av Bergen Squashklubb. Tinget stilte seg bak forslaget om reetableringen av turneringskomite, og styret fikk i oppdrag å arbeide videre for å finne komitemedlemmer. Reetableringen av sportskomiteen skapte større debatt, både knyttet til organisatorisk plassering, ansvarsområde og myndighet i tillegg til hvordan samarbeidet skal og vil fungere med øvrige trenere og ressurspersoner. Alle var enige om at involvering, kommunikasjon og åpenhet er positivt, og at en sportskomite kan forsterke dette som et rådgivende organ. Tinget vedtok forslaget med en presisering for å ivareta de mulige utfordringer som kom opp i diskusjonen, og ga påtroppende styre i oppgave å utrede organiseringen av komiteens arbeid og ansvar.  

Det ble avholdt valg av påtroppende styre og valgkomite uten innvendinger og benkeforslag.

Det nye styret vil bestå av:

President: Jon Rune Trengereid, Øvre Romerike SK (erstatter Otto Kalvø, velges for 2 år) 

Visepresident: Marianne Hylland, Bærum SK                        (velges for 4 år)

Styremedlem: Andrea M. Fjellgaard, Lovund SK                  (ikke på valg, 2 år igjen)

Styremedlem: Frode Hognestad, Hafrsfjord SK                    (gjenvelges for 4 år)

Styremedlem: Stein Erik Knoph, Bergen SK                           (velges for 4 år)

Varamedlem: Jannike Utheim, Fana SK                               (erstatter Ove Marius                                                                                                                                                                                   Stene, velges for 2 år)

Varamedlem: Elias Ratejczak, Oslo SK                                    (velges for 4 år)

Valgkomiteen består av:

Harald Skodvin, Bodø SK

Vibeke Wiig, Oslo SK

Espen Hånes, Bergen SK

 

Både avtroppende og påtroppende styre vil takke for deltakelse og et godt gjennomført ting.