Squashforbundet / Nyheter / 2023 / Veileder om strømming av barn under 18 år
Turneringer.jpg

Veileder om strømming av barn under 18 år

Datatilsynet har i dag gitt ut en veileder om strømming av barn under 18 år. Vi oppfordrer alle våre klubber, særlig dere som arrangerer turneringer med deltakere i nevnte alderskategori om å sette dere godt inn i veilederen.

Norges Idrettsforbund har iverksatt et arbeid i en arbeidsgruppe som vil gå i tett dialog med datatilsynet omkring veilederen og hvordan dette skal forstås i idrettslig sammenheng. Arbeidsutvalget i Norges Idrettsforbund avgir sin rapport til høsten, og vi vil dermed få mer informasjon å bygge på.

Veilederen finner du her: https://www.datatilsynet.no/personvern-pa-ulike-omrader/skole-barn-unge/stromming-av-idrettsarrangement-for-barn/