Squashforbundet / Temaside / Barneidrett / Barneidrettsansvarlig

Barneidrettsansvarlig

Barneidrettsansvarlig

Hva betyr det å være barneidrettsansvarlig i klubben?

Les vår brosjyre om barneidrettsansvarlig. 

Barneidrettsansvarlig skal:

1)    Sikre at klubben har gode rutiner for å spre informasjon om bestemmelser og rettigheter til trenere, frivillige og foreldre.

2)    Sikre forankring av rettigheter og bestemmelser i klubbens styre og undergrupper.

3)    Sørge for at klubben gjennomfører foreldremøter etter oppstart av aktivitet, bli kjent med foreldrene og sikre at det blir gitt nødvendig informasjonen om hva det innebærer å være medlem i klubben.

4)    I fleridrettslag: Sørge for at idretter og grupper samarbeider, koordinerer og videreutvikler et mangfoldig aktivitetstilbud for barna i idrettslaget- – ref. utviklingsplanen..

5)    I særidrettslag: Sikre god variasjon i barneidrettsaktiviteten for å  stimulerer til helhetlig utvikling – ref. utviklingsplanen.

6)    Arbeide for at klubbens kostnader blir holdt på et rimelig nivå for å sikre bred deltakelse, også fra grupper med lav betalingsevne.

7)    Bidra til at alle barn blir inkludert i idretten uavhengig av bakgrunn.

 Barneidrettsansvarlig har mulighet til å øke sin kompetanse om barneidrettsbestemmelsene og rettighetene gjennom å:

  • Delta på idrettskretsenes ulike tiltak hvor barneidrettsbestemmelser og rettigheter tas opp, f.eks. temakvelder, samlinger og fagseminarer.
  • Gjennomføre e-læringsmodulen «Barneidrettens verdigrunnlag» som ligger på NIFs e-læring.
CRAFT