Squashforbundet / Temaside / Inkludering / Rekruttering av kvinner

Rekruttering av kvinner

Norges Squashforbund ønsker å bidra til kjønnsbalanse i hele vår organisasjon. Vi støtter derfor opp om Idrettsforbundets krafttak for rekruttering av kvinnelige ledere og trenere.

#Gnist-kampanjen er etablert fort Idretten trenger flere kvinner i leder- og trenerposisjoner. Med hjelp fra idrettslagene våre kan vi realisere dette. Målet med #GNIST er å bedre kjønnsbalansen i idretten, og sammen tenner vi gnisten.

 

Du finner masse informasjon og materiell på #gnist-kampanjens nettside:

#Gnist

CRAFT