Squashforbundet / Temaside / Paraidrett / Bevegelseshemmede
portrett_funksjonshemmede_Eirik Førde.jpg

Bevegelseshemmede

Mange barn, unge og voksne i Norge har redusert evne til bevegelse på grunn av ukontrollerte bevegelser eller nedsatt eller manglende funksjon i ben, armer eller hender.

Bevegelsesreduksjonen kan være både permanent og for kortere tid, for eksempel på grunn av benbrudd eller på grunn av varige, medfødte fysiske forhold, alder eller skader. 

Idrettslagene i Norge har mange gode tilbud for bevegelseshemmede. Det finnes både tilbud der mennesker med funksjonsnedsettelser er inkludert i ordinær aktivitet og egne grupper med tilpasset aktivitet.

I konkurranser er deltakerne klassifisert slik at det skal bli mest mulig rettferdig.

Det største internasjonale mesterskapet for bevegelseshemmede er Paralympics.

For at personer med funksjonsnedsettelse skal kunne delta i idrett, er det utviklet en rekke aktivitetshjelpemidler.

Alle kan søke NAV om aktivitetshjelpemidler, uansett alder. For de under 26 år er det ingen egenandel. For de over 26 år det en maks egenandel på 4000 kroner.

Det kan gis stønad til å drive aktivitet alene eller sammen med andre.

Er du under 26 år? Les mer her.

Er du over 26 år? Les mer her.

Se informativ film om aktivitetshjelpemidlenes betydning og hvordan du kan anskaffe deg det her.  

CRAFT