For å tydeliggjøre vårt klare standpunkt har vi laget en samleside for alle organisasjonsledd i norsk idrett. Hensikten med siden er at idrettslag, idrettskretser, idrettsråd og særforbund enkelt skal finne viktig informasjon om #STOPP-kampanjen, digitale trykk, gratis utlån av arenadressing og annet som kan bidra til å synliggjøre norsk idretts standpunkt. #STOPP er en langsiktig kampanje som skal bidra til at alle former for diskriminering i norsk idrett opphører.

Viktige prinsipper for å bekjempe rasisme:

  • Idretten skal ALLTID reagere på rasisme.
  • Alle i idretten har et ansvar for å reagere når de ser, hører eller registrerer rasisme. 
  • Det er konsekvensen av handlingen som avgjør om den er rasistisk eller diskriminerende. 
  • Alle henvendelser om rasisme skal tas alvorlig.
  • Idretten skal ta vare på alle involverte, og legge til rette for at håndteringen av saken ikke fører til unødvendig påkjenning.
  • Idretten har et særlig ansvar for at den som har opplevd rasisme  opplever trygghet for å kunne fortsette med sin idrettsdeltakelse.

Opplever du diskriminering?

Opplever du diskriminering eller trakassering i idretten?

Ønsker du hjelp til å si ifra om noe du har opplevd, sett eller hørt?

Har du ansvar i et idrettslag og trenger hjelp til å håndtere en henvendelse?

Kontakt gjerne Håvard B. Øvregård, seniorrådgiver verdiarbeid, på e-post
havard.ovregard@idrettsforbundet.no 

eller Cecilie Prebensen, seniorrådgiver verdiarbeid, på cecilie.prebensen@idrettsforbundet.no

CRAFT