spillemidler_anlegg.jpg

Nå kan idrettslag søke om momskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg

15. januar ble det åpnet for at idrettslag som har bygget eller rehabilitert idretts- eller nærmiljøanlegg kan søke om å få kompensert betalt merverdiavgift i forbindelse med sine prosjekter. Stortinget har bevilget 299 millioner kroner til dette formålet i 2021 og søknadsfristen er 1. mars.

Momskompensasjon for idrettsanlegg 2021

Momskompensasjon for idrettsanlegg er en søknadsordning alle som bygger idrettsanlegg ved bruk av spillemidler bør kjenne til og bruke. Ordningen har søknadsfrist 1. mars hvert år og beregnes direkte ut fra regnskapet som gjøres opp etter bygging av et spillemiddelanlegg. Idrettslaget kan altså søke om å få kompensert merverdiavgiften knyttet til sitt prosjekt. Første bud er derfor å få regnskapet revidert. Har du dette i boks er du omtrent i mål, men full uttelling er idrettslaget allikevel ikke garantert – mer om det nedenfor.  

Det ble åpnet for søknader den 15. januar med siste søknadsfrist 1. mars. Det kan søkes elektronisk via Lotteri- og Stiftelsestilsynets hjemmeside: www.lottstift.no

Herkules Idrettsforening håper på full utteling etter å ha rehabilitert sitt klubbhus i 2020

Stortinget har satt av 299 millioner kroner til dette formålet i 2021. I 2020 ble det søkt om 289,6 millioner kroner og alle søkere fikk full kompensasjon. Dersom søknadssummen blir høyere enn 299 millioner kroner i 2021 vil hver søker få en avkortning i sin tildeling 

Herkules Idrettsforening, fra Skien i Vestfold og Telemark, er et av idrettslagene som søker og håper på full uttelling for sin søknad i 2021 etter å ha rehabilitert klubbhuset sitt for nesten 7 millioner kroner i 2020.  

Herkules Idrettsforening, som har rehabilitert klubbhuset sitt i 2020, er en mange klubber som bygger, rehabiliterer og drifter egne anlegg. De er helt avhengige av gode tilskuddsordninger for å i det hele tatt gå i gang med alle prosjektene sine, noe som i bunn og grunn handler om å minimere bruk av klubbens egenkapitalMomskompensasjonen for bygging av idrettsanlegg er særdeles viktig i den sammenheng.  

For prosjektet, som i regnskapet beløper seg til 6,7 millioner kroner inkludert dugnadsinnsatsen, kan Herkules IF med full uttelling motta hele 1,5 millioner kroner i momskompensasjon i 2021. 

"Uten disse midlene ville det vært svært vanskelig å se for seg at en klubb som oss kunne klart å bære et slik prosjekt økonomisk. Sammen med spillemidler, kommunale midler og stiftelser klarer vi å lande med en bruk av egenkapital vi kan leve med.", sier styreleder Andre Martini, som sammen med resten av klubben har et hundretalls timers dugnadsinnsats for å få til rehabiliteringen. 

"Men vi skulle gjerne sett at vi var garantert full uttelling. Blir det ikke satt av nok midler i 2021 innebærer det en fort en betydelig avkortning i midler til klubben vår, som igjen vil gå utover aktiviteten." , avslutter han. 

Herkules IF og alle andre idrettslag som søker i 2021 har allikevel grunn til å være optimister. Avkortning i tildeling gjennom denne ordningen har kun skjedd en gang de siste 10 årene (i 2012) og NIF vil arbeide for at dette også skjer i år, om den totale søkermengden skulle overstige de avsatte 299 millionene.  

Alt du trenger å vite for å bruke ordningen i 2021

Det søkes som nevnt elektronisk via Lotteri- og Stiftelsestilsynets hjemmeside www.lottstift.noFor at en skal få innvilget en søknad må følgende krav være oppfylt: 

  • Byggestart må være etter 1. januar 2010. 
  • Anlegget skal være ferdigstilt, og ferdig revidert anleggsregnskap må følge søknaden. 
  • Det må være søkt om spillemidler, søknaden må være i formell orden, men tilskuddet behøver ikke å være utbetalt. 
  • Minstegrensen for å søke er 15 000 kroner i merverdiavgift. 

For øvrig vises det til vedlagte brev og retningslinjer fra Kulturdepartementet 

Alt dette finnes selvsagt også på Lotteri- og Stiftelsestilsynets nettsider. For mer hjelp, ta gjerne kontakt med din idrettskrets eller ring direkte inn til Lotteri- og Stiftelsestilsynet. Vi ønsker alle de dyktige idrettslagene som har bygget egne anlegg lykke til med årets søknadsrunde.  

CRAFT