Anlegg

Bygges det ny idrettshall i området deres? Vil dere bygge nytt anlegg? Vi hjelper deg!

Norges Squashforbund er salgsagent for ASB Squashcourts

For å styrke anleggsutviklingen i Norge har Norges Squashforbund Anlegg AS inngått samarbeid med ASB Squashcourts, som gjør oss til agent på det norske markedet. Norges Squashforbund skal følge opp alle interessenter og veilede i anleggsprosjektene. 


Har dere en ide om et anleggsprosjekt så ta kontakt:

squashforbundet@squash.no 

CRAFT