Squashforbundet / Klubb / Klubbguiden / Klubbveiledning

Klubbveiledning

Veiledning i klubben blir gjennomført etter bestilling fra klubbens styre med veileder fra Norges Squashforbund eller idrettskrets. Klubbene kan bestille veiledning til et spesifikt tema eller til generell avklaring av klubbens muligheter. Veilederens oppgave er å legge til rette for prosesser med klubbens ressurspersoner for å skape gode ideutvekslinger, diskusjoner og strukturerte prosesser rundt klubbens utviklingsarbeid. 

Veiledning i klubb består i hovedsak av: 

  • 2-4 timers økt med veileder i klubb
  • Gjennomgang av nåsituasjonen med utgangspunkt i "Bedre klubb"
  • Gjennomgang av tidligere planer/prosjekter
  • Utarbeidelse av tiltak og prioriterte mål for klubben
  • Utarbeidelse av handlingsplaner for å gjennomføre og nå klubbens prioriterte tiltak og mål
  • Utarbeidelse av plan for videre utvikling av klubben

NSQF tilbyr veiledning i klubb med mål om å få klubben nærmere fremtidig ønsket situasjon. Veiledningens sammensetning vil variere ut fra klubbens nåsituasjon og det tilbys derfor veiledere med ulike kompetanse tilpasset klubbens muligheter. NSQF har utarbeidet en oversikt over kompetanseområder og fordeligen mellom NSQF og Idrettksrektsene.