Squashforbundet / Temaside / Trygg på trening

Trygg på trening

Idretten er en arena der barn og unge flest møter voksne tillitspersoner på en god måte. Men idretten er også en arena der barn kan bli utsatt for seksuelle overgrep.

1 av 20 barn har blitt utsatt for seksuelle overgrep fra en voksen. 1 av 5 har opplevd seksuelle krenkelser fra jevnaldrende. Halvparten av disse barna har aldri fortalt det til noen.

Norges Squashforbund har inngått et samarbeid med Redd Barna som heter "Trygg på trening". Det er et kurs som skal gjøre klubben deres til et trygt sted for barn. Kurset gir trenere kompetanse om hva seksuelle overgrep er, hva man skal gjøre hvis man er bekymret for et barn og hva man kan gjøre for å forebygge seksuelle overgrep i egen klubb.

  • Seksuell krenkende adferd, som for eksempel å sende et bilde av kjønnsorganet sitt til noen.
  • Det kan være seksuell adferd, ved å ta på kroppen til noen.
  • Seksuell omgang; å trenge inn i kroppens hulrom med fingre, gjenstander eller kjønnsorgan.
  • To av ti kvinner og en av ti menn opplever overgrep før de fyller 18 år.
  • Det tar i gjennomsnitt 17 år før folk forteller om overgrepene.
  • 85% av voksne synes det er ubehagelig å spørre barn om overgrep – bare 5% av barna synes det er vanskelig å svare.

HVA SKAL DU GJØRE HVIS DU ER BEKYMRET FOR ET BARN I ET IDRETTSLAG?

  • Søk hjelp og råd fra fagpersoner. Du kan alltid rådføre deg anonymt med politi, barnevern eller et senter mot incest og seksuelle overgrep.
  • Meld ifra. Er det akutt og overgrepet nettopp har skjedd eller du tror barnet er i fare, skal du melde fra til politiet umiddelbart. Ellers kan du melde fra til styret i klubben som har ansvar for å ta saken videre.
  • Møt barnet som en trygg voksen. Gå i dialog med barnet og spør hvordan det har det. Gi barnet mulighet til å snakke. Ikke spør og grav om alt mulig, men prøv å få vite nok til å skjønne om de trenger hjelp.

Kilde: SMISO

Charlotte Rendalsvik
Charlotte Rendalsvik
Organisasjon- og utviklingskonsulent