Squashforbundet / Temaside / Trygg på trening

Trygg på trening

Idretten er en arena der barn og unge flest møter voksne tillitspersoner på en god måte. Men idretten er også en arena der barn kan bli utsatt for seksuelle overgrep.

1 av 20 barn har blitt utsatt for seksuelle overgrep fra en voksen. 1 av 5 har opplevd seksuelle krenkelser fra jevnaldrende. Halvparten av disse barna har aldri fortalt det til noen.

Norges Squashforbund har inngått et samarbeid med Redd Barna som heter "Trygg på trening". Det er et kurs som skal gjøre klubben deres til et trygt sted for barn. Kurset gir trenere kompetanse om hva seksuelle overgrep er, hva man skal gjøre hvis man er bekymret for et barn og hva man kan gjøre for å forebygge seksuelle overgrep i egen klubb.

Charlotte Rendalsvik
Charlotte Rendalsvik
Organisasjon- og utviklingskonsulent