Lisens

 

Forbundet benytter RankedIn som turneringsprogram der man også kan tegne lisens. Det kreves at du oppretter bruker i Rankedin for å kjøpe lisens.

For å kjøpe lisens klikker du på boksen "kjøp lisens her" i høyre kolonne.
Du kommer da inn på NSqF sin turneringsside, der du velger “buy license” (grønn knapp)

Her finner du samtidig en oversikt over turneringene i regi av NSqF der du kan også kjøpe lisens ved å melde deg på en av turneringene (ved å velge “join”).  Hvis du ikke har gyldig lisens ved påmelding, vil du automatisk få opp en oversikt over tilgjengelige lisenser og du kan velge den lisensen som du ønsker/som er riktig for deg og du vil da betale direkte.

Det kan være flere grunner til at du ikke har gyldig lisens:

  • Du har ikke hatt lisens eller det er over et år siden sist du tegnet lisens
  • Du har blitt 13 år og har ikke hatt lisens tidligere
  • Du har valgt utvidet lisens og gyldig periode for utvidet lisens har gått ut (den er gjeldende fra 1.9.xx-31.8.xx).

Alle som har fylt 13 år og ønsker å delta i forbundets approberte turneringer må løse lisens før de stiller til kamp, og du kan velge valg mellom to forskjellige typer:

Lisens uten forsikring til kr. 100,- Lisensen gjelder et år fram i tid fra du løser lisensen. Utvidet lisens med forsikring for juniorer (mellom 13 og 19 år) kr 400,-

Utvidet lisens med forsikring for senior (over 19 år) kr 600,-

Lisens med forsikring gjelder, uansett når du kjøper den, fra 01.09.xx til 31.8.xx Det er samme vilkår for junior og senior, men prisen er forskjellig.

Ønsker du å laste ned kvittering på lisensen kan du logge inn her (det er også mulig å kjøpe lisens der og det er samme brukernavn og passord som du har i Rankedin): Link

Se forsikringsbevis og vilkår fra Norges Squashforbund gjeldende fom. 01.09.2020

Lenke for å melde om skade er endret ift. dokument: http://www.gjensidige.no/idrettsforsikring

NIF har forsikringsordningen gjennom Gjensidige.
Mer informasjon finner du her
Forsikringsbevis og vilkår finner du her

Forsikring under 13 år

Alle barn som er medlem av idrettslag tilsluttet Norges Idrettsforbund (NIF) er forsikret frem til datoen barnet fyller 13 år.

NIF har forsikringsordningen gjennom Gjensidige.
Mer informasjon finner du her
Forsikringsbevis og vilkår finner du her

Erland Hoff Thomassen
Erland Hoff Thomassen
Generalsekretær

CRAFT