Kurs

Her finner du relevante kurs for deg som leder i klubb/idrettslag

Dersom du eller ditt idrettslag ønsker kursing knyttet til klubbutvikling, drift, økonomi/administrasjon, trener-, dommer-, eller lederkompetanse tar du kontakt med forbundet eller din lokale idrettskrets.

CRAFT