Squashforbundet / For deg / Styret / Personvern og GDPR

Personvern og GDPR

Her finner du informasjon som tar for seg personvern og GDPR.

Hva er personvern?

Personvern er retten til et privatliv og retten til å bestemme over egne personopplysninger. Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson. GDPR (General Data Protection Regulation) gjelder for alle virksomheter i alle land i EU og EØS.

Klubben må forholde seg til personvern og de lover og regler som gjelder.

Norges Idrettsforbund har utarbeidet en egen side om temaet. Her er det mange bra tips, informasjon og maler som vi oppfordrer alle idrettslag til å bruke. 

Dokumenter:

Retningslinjer for personvern i klubb. 

- Mal samtykkeskjema for bildedeling.

- Retningslinjer for frivillige i klubb. 

Spørsmål angående personvern / GDPR kan rettes til din lokale idrettskrets .

CRAFT