Squashforbundet / Nyheter / 2023 / Ny rankingskala
111111.png

Ny rankingskala

Som tidligere informert er det innført endringer på turneringssiden for å styrke deltagelse og kvaliteten på de oppsatte turneringene. Det avholdes færre platinum-, og gullturneringer noe som gjør det mer attraktivt å reise for å delta på de som arrangeres, for å ha mulighet til å få flere rankingpoeng.

I tillegg er det også besluttet å endre ranking skalaen med den intensjon om at rankingen skal bli mer riktig i forhold til nivå på spillere. 

Endringene er gjort med den hensikt at skalaen fordeles slik at det gis et bedre grunnlag for å komme seg raskere oppover på norgesrankingen om man gjør det bra i den klassen man deltar i, samtidig som man går raskere ned om man har et dårlig resultat i den klassen man deltar i. I den nye skalaen er det overlappende poeng på 14-16 plass i klassen over, som 1-3 plass i klassen under og også noe større forskjell mellom vinnere av klassen og nr. 16 i klassen.

CRAFT