Squashforbundet / Nyheter / 2024 / Ny Generalsekretær i Norges Squashforbund
IMG_1782.jpg

Ny Generalsekretær i Norges Squashforbund

Tekniske utfordringer har gjort at denne gladnyheten har latt seg vente på; NSqF har signert Erland Thomassen som ny generalsekretær med offisiell oppstart 1.1.2024

Erland kommer fra stillingen som landslagsjef for Enduro i Mototorsportforbundet og tar med seg viktig erfaring fra langrenn og kampsport i tillegg til forskningsstillinger ved NIH. Han besitter blant annet en mastergrad i idrettsvitenskap med fordypning i psykologi og coaching, videreutdanning innen kognitiv idrettspsykologi og avslutter nå en master i organsisasjon og ledelse. 

Erlands motivasjon for å søke seg til Squashforbundet bunner i et sterkt ønske om å benytte sin tilegnede kompetanse over mange år innen idretten til å løfte både faglig og organisatorisk kvalitet til nye høyder.

Med fokus på god kommunikasjon og tett samarbeid med klubber og nøkkelpersonell, utvikling av langsiktige og strategiske planer for toppidretten sammen med sportssjef tror Erland at man legger godt til rette for et av de viktigste kjerneområdene til norsk idrett; nemlig vekst og glede!

Styret i Norges squashforbund er meget fornøyd med signeringen av Erland Thomassen. Vi er overbeviste om at han er rett person til å ta forbundet videre de neste årene, både basert på faglige kunnskaper men kanskje vel så viktig tatt de personlige egenskapene i betraktning. Erland kommer med et lass av erfaring fra idretten, men er likevel ydmyk i møtet med ansvaret denne stillingen innebærer. 

«Det å finne en person med erfaring og forståelse for idrettsorganisatoriske behov, som har god forståelse for den norske idrettsmodellen og med den rette personligheten er ikke alltid enkelt, men i Erland har Norges Squashforbund sikret seg en særdeles sterk ressurs til å drifte forbundet sammen styret i de kommende årene.»

Du kan nå Erland på email: Erlandhoff.thomassen@squash.no

CRAFT