Strømming av turneringer

Strømming av idrettsarrangement er populært. Arrangement i regi av Norges Squashforbund skal følge lovkrav og veiledere fra Norges Idrettsforbund og norske myndigheter. Nedenfor finner du mer informasjon, og veiledning til hvordan sette opp videostrømming i Rankedin.

Behandlingsgrunnlag:

De aller fleste turneringer i regi av Norges Squashforbund må innhente samtykke fra deltakerne, som behandlingsgrunnlag for at strømmingen skal være tillat. Unntaket gjelder for Norgesmesterskap og Platinumturneringer som inngår i Platinum-touren (fom 2023/2024-sesongen). Behandlingsgrunnlaget for disse turneringene er berettiget interesse.

Samtykke vil kun være et gyldig behandlingsgrunnlag dersom det er frivillig, informert, utvetydig, er avgitt aktivt, og dersom den som samtykker har rettslig handleevne (i dette tilfellet har vi lagt til grunn at det inntrer ved fylte 15 år).

Det er viktig at arrangører forstår dette og følger det opp i forbindelse med sin turnering. 

Innhenting av samtykke:

Vi har ikke enda et fullt integrert system for å innhente samtykket gjennom Rankedin i forbindelse med påmelding. Arrangørene må derfor lage en digital spørreundersøkelse, med god informasjon og spørsmål om deltakeren vil gi samtykke til strømming. Det må gis et aktivt samtykke, altså må deltakeren skrive eller huke av for JA til å gi sitt samtykke. Denne spørreundersøkelsen sendes ut til alle deltakere etter at påmeldingsfristen er utgått.

Dersom samtykke ikke gis skal utøveren ikke strømmes. Det samme gjelder om utøveren ikke svarer. Vi anbefaler alle arrangører å ha minimum en kamerafri bane og flytte kamper med spillere som ikke gir sitt samtykke til denne banen. Da reduserer arrangøren også sannsynligheten for menneskelige feil. 

Aldersgrenser:

Det skal uansett ikke strømmes utøvere yngre enn 15 år. 

Mer informasjon:

Ønsker du å forstå mer om dette anbefaler vi at du leser denne linken. Det er mulig å ta kontakt med NIF og NSQF for spørsmål og avklaringer.

Veiledning:

For mer informasjon anbefaler vi at du leser på denne linken

CRAFT