Squashforbundet / Temaside / Barneidrett / Aktivitetslederkurs

Aktivitetslederkurs

Aktivitetslederkurs

Vi har utviklet et aktivitetslederkurs som går på tvers av idrettene og gir deg de grunnkunnskapene du trenger for å ta på deg et treneransvar for barna. I tillegg får du konkrete praktiske tips til aktiviteter og hvordan du kan bygge opp en trening slik at barna opplever mestring og allerede gleder seg til neste trening!

Se oversikt over kurs eller ta kontakt med din nærmeste idrettskrets

Hva er aktivitetslederkurs barneidrett? 

Et 14 timers kurs som gir deg kunnskap og trygghet til å drive variert aktivitet for barn under 12 år som utvikler hele barnet (fysisk, motorisk, psykisk og sosialt).

Målgruppe

Alle som ønsker å trene barn i alderen 6–12 år. Kursdeltager skal ha fylt 14 år det året de tar kurset.

Elever i videregående skole

Landslaget for fysisk fostring og NIF har etablert et samarbeid med videregåendeskoler idrettsfag, og flere idrettslinjer gjennomfører aktivitetslederkurs barneidrett i samarbeid med idrettskretsene. Ta kontakt med din idrettskrets for mer informasjon.

Aktivitetsleder får ved fullført kurs kunnskap om:

  • Idrettens verdigrunnlag
  • Idrettens barnerettigheter og Bestemmelser om barneidrett
  • Barns utvikling og aldersrelatert trening
  • Organisering av hensiktsmessig aktivitet
  • Egen trenerrolle

Kurset er på 14 timer og består av følgende moduler:

  1. Idrettens verdigrunnlag 3 timer (2 timer e-læring og 1 time teori med kurslærer)
  2. Barns læring og utvikling 4 timer (1 time teori og 3 timer med praksis i sal med kurslærer)
  3. Aktivitetslederrollen 3 timer (gruppearbeid m/dialogduk)
  4. Planlegging, gjennomføring og evaluering av økt (4 timer praksis med kurslærer)

Målgruppe

Målgruppen for aktivitetskurset er trenere og ledere i den frivillige idretten, eller aktivitetsledere i skolefritidsordninger, skoler og barnehager. Idrettskretsen er ansvarlig for å koordinere aktivitetslederkurset. Se også www.idrettskurs.no

Fagboken Barneidrettstreneren kan kjøpes hos www.idrettsbutikken.no og er utgitt på idrettsforlaget Akilles. Veilederheftet til kurset kan bli tilsendt ved å rette henvendelser til barneidrett@idrettsforbundet.no

Aktivitetslederkurs på idrettslinjer

Flere ungdommer som kompetente trenere for barn

Siden 2012 har NIF gjennom idrettskretsene etablert et samarbeid om Aktivitetslederkurset barneidrett med over 60 idrettslinjer i 19 fylker. Det vil si at idrettsfagselever gjennom teori og praksis i kurset blir godkjente aktivitetsledere i barneidrett, og ofte gjennomføres praksis i idrettslaget. Idrettslagene har dermed muligheter til å rekruttere unge kompetente trenere i sin barneaktivitet. Evalueringen viser at 1 av 3 elever ønsker å bli trenere i idrettslaget.

Ta kontakt med din idrettskrets for mer informasjon.