barrrrrn.jpeg

Trygg utenfor trening: Hvordan ta vare på barna når samfunnet stenges ned?

I samarbeid med Redd Barna gir Idrettsforbundet råd til trenere, ledere og foreldre i idretten om hvordan vi skal ta vare på barna når samfunnet stenges ned, inkludert hva man skal gjøre hvis man vet eller mistenker at barn/unge har det vanskelig hjemme.
 

Stenging av fritidstilbud og mer hjemmeskole går utover barna. Mange blir ensomme og de barna som i utgangspunktet ikke har det trygt i eget hjem er særlig utsatt når de ikke lenger har kontakt med trygge voksenpersoner som treneren eller andre foreldre.  

Da Norge stengte ned i vår opplevde hele 1 av 6 barn vold eller overgrep, viser en ny rapport fra Nasjonalt kompetansesenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) . Den mest hyppige forekomne formen for vold var psykisk vold, etterfulgt av seksuelle overgrep på nett, vitne til vold i hjemmet, fysisk vold og seksuelle overgrep av en voksen.  Ungdom som fortalte om volds- og overgrepserfaringer under skolenedstengingen hadde i all hovedsak opplevd dette hjemme.

Av de som hadde vært utsatt for psykisk eller fysisk vold sa 1 av 5 at de opplevde dette for første gang under skolenedstengingen. Når det gjaldt seksuelle krenkelser og overgrep på nett, sa over halvparten at de hadde opplevd dette for første gang da skolene var stengt.

Idrettsforbundet og Redd Barna lanserte i februar 2020 samarbeidet Trygg på trening, men vi er også opptatt av at barn og unge skal være Trygg utenfor trening.