Uten god barneidrett, ingen toppidrett

Se webinar om barneidrett i opptak her. Opptaket er tilgjengelig frem til 9. juni.

Onsdag 6. mai arrangerte Idrettsforbundets fagteam barneidrett et webinar med nesten 600 påmeldte deltagere. Dyktige foredragsholdere bidro alle med gode innspill og refleksjoner knyttet til det å drive god barneidrett i tråd med idrettens barnerettigheter og bestemmelser om barneidrett.

Informasjon om webinaret nådde også til våre naboland, Sverige og Danmark, som hadde med deltagere.

– Idrettens barnerettigheter og bestemmelser i praksis innebærer at vi hele veien må sette barnas beste i sentrum – og lytte til hva de selv ønsker og vil, sa Mads Andreassen i sitt foredrag. 

– Videre må vi utfordre idrettslag og klubber til å sette barneidretten på agendaen, diskutere dette og ha en bevisst holdning til hvordan vi best legger til rette for barneidretten i eget idrettslag og klubb. Slik bidrar vi til å utvikle en livslang kjærlighet til idretten, fremhever Espen Tønnessen.

Magnus Skulstad inspirerte deltakerne med gode eksempler på god barneidrett i Ottestad idrettslag. Dette er gode eksempler på idrettens barnerettigheter og bestemmelser i praksis, der lekbaserte aktiviteter og frihet til å velge mellom forskjellige aktiviteter gir barn gode opplevelser i barneidretten.

Barneidrett i Norge er unik i verdenssammenheng og gir barn muligheten til å utøve idrett ut ifra sine ønsker og behov på bakgrunn av idrettens barnerettigheter og barneidrettsbestemmelser.

Webinaret «Uten god barneidrett – ingen toppidrett» viste til gode eksempler på hvordan idrettslag, trenere og foreldre kan legge til rette for gode opplevelser for barn gjennom konkrete innspill fra Norges idrettsforbund, Høgskolen Kristiania og Ottestad idrettslag.

Les mer om barneidrett her.

Dette var første webinar i en rekke på fire planlagte webinarer i år. Det neste, om politiattestordningen, vil bli arrangert 9. juni 2021 fra kl. 18–19.30. Les mer her.