Squashforbundet / Temaside / Inkludering / Økonomi som barriere

Økonomi som barriere

Norsk idretts visjon er «Idrettsglede for alle». I dag forsvinner barn og unge fra idretten på grunn av familiens økonomi. Det vil vi gjøre noe med.

Norges Squashforbund vil redusere økonomiske hindringer for barn og unges deltagelse. Vi må sammen jobbe for å:

- begrense kostnadene til trening og konkurranser.
- gjøre konkurransetilbudet enkelt og rimelig.
- begrense bruk av kostbart utstyr for barn og unge.
- tilrettelegge for gjenbruk og utlån av utstyr.
- jobbe for gratis bruk av offentlige idrettsanlegg for barn og ungdom.

I 2022 gjennomførte vi en kartlegging av kostnadsnivået i våre klubber, hvor klubbrepresentanter ble oppfordret til å svare på tre enkle spørsmål. Grunnlaget for undersøkelsen tar vi med oss i beslutninger knyttet til aktivitet og deltakelse i forbundsregi. 

Sammen skal vi finne gode løsninger som sikrer barn og unges deltakelse i idrett, og gjøre det lettere for alle å delta uavhengig av familiens økonomi.

Vi anbefaler verktøyet ALLEMED. Gjennom film og diskusjonskort tar man opp temaet og finner konkrete løsninger for å få alle med i idrettslaget.

I tillegg til dette anbefaler vi deg å ta en titt på siden "Hvordan inkludere?" og "Hvorfor inkludere?". Her finner du mange tips som kan hindre at økonomi blir en barriere for barn og unges idrettsdeltagelse.

CRAFT