Squashforbundet / Temaside / Paraidrett / Synshemmede

Synshemmede

Idrettslagene i Norge har mange gode tilbud for synshemmede. Det finnes både tilbud der synshemmede er inkludert i ordinær aktivitet og egne grupper med tilpasset aktivitet. Det største internasjonale mesterskapet for bevegelseshemmede er Paralympics.

På flere arrangementer og i enkelte idrettslag er det opplegg med frivillige ledsagere. Her kan synshemmede ta kontakt og få tildelt en ledsager. Særforbundene og de regionale fagkonsulentene har oversikt over hvor det finnes tilbud for dette.

Flere kommuner har treningskontakter/treningskompis som en del av sin støttekontakttjeneste. Dette er støttekontakter som er glad i aktivitet og som har vært gjennom et aktivitetskurs. Ta kontakt med din kommune eller de regionale fagkonsulentene for å se om det finnes en ordningen med treningskontakter / treningskompis der du bor.

Ordinære støttekontakter eller brukerstyrt personlig assistent (BPA) kan også hjelpe deg med å få gjennomført treningene.

Norges idrettsforbund har kurs innen tilrettelegging og ledsaging av synshemmede. Hvis en klubb ønsker å øke kompetansen på dette området, kan man ta kontakt med særforbundet man tilhører eller de regionale fagkonsulentene for å høre om det er planlagt et kurs, eller om det er mulig å sette opp et kurs lokalt.

CRAFT