Squashforbundet / Temaside / Paraidrett / Utviklingshemmede
rullestol.jpg

Utviklingshemmede

Idrettslagene i Norge har mange gode tilbud for utviklingshemmede. Det finnes både tilbud der utviklingshemmede er inkludert i ordinær aktivitet og egne grupper med tilpasset aktivitet. Det største internasjonale mesterskapet for utviklingshemmede er Special Olympics World Games.

Norges idrettsforbund (NIF) ble i januar 2015 akkreditert som Special Olympics Norge. Ved å være akkreditert har NIF blant annet muligheten til å sende delegasjoner til arrangement som Special Olympics World Games.

Special Olympics World Games er et internasjonalt idrettsarrangement som gir mennesker med utviklingshemming muligheter til å konkurrere uansett ferdighetsnivå.

NIF har et eget utvalg som et ledd i å styrke arbeidet med å integrere idrett for utviklingshemmede i den norske idrettsorganisasjonen.

Utvalget består av:

 • Vibecke Sørensen, utvalgsleder, Idrettsstyret (visepresident)
 • Christian H. Johansen, Norges golfforbund
 • Jan Olav Sørlie, Norges bandyforbund 
 • Eva Skei, Norges håndballforbund
 • Eirik Dahl, Norsk Forbund for Utviklingshemmede
 • Åse Torheim, Special Olympics International 
 • Kent Daniel Danielsen, Ullensaker Golfklubb (utøverrepresentant)

NIFs administrasjon:

 • Mette M. Berg, National Director
 • Marit Røste, Sports Director

Special Olympics Norway (English).

Når det gjelder internasjonal klassifisering av utøvere med utviklingshemning som skal delta i konkurranser i regi av VIRTUS og i Paralympics, skal testene som er gjennomført av en psykolog videre godkjennes av en VIRTUS Eligibility Officer. Deretter sendes dokumentasjonen inn til VIRTUS for endelig godkjenning. Utøveren med pårørende må i samarbeid med det enkelte særforbund bli enige om utøveren skal klassifiseres internasjonalt.

I Norge har vi en VIRTUS Eligibility Officers:
• Anja Vaskinn 

Ta kontakt med ditt særforbund for klassifisering.

Kontaktinfo VIRTUS klassifisering i Norge:
E-post: paraidrett@idrettsforbundet.no 

Utvalg for utviklingshemmede har vedtatt kriterier for uttak for deltakelse i Special Olympics World games.

Kriteriene ble sist revidert i september 2017. Uttak til Special Olympics World Sommer Games i 2019 er basert på disse kriteriene.

Retningslinjer for deltakelse

NIF har et eget utvalg som et ledd i å styrke arbeidet med å integrere idrett for utviklingshemmede i den norske idrettsorganisasjonen.

Vedtekter for Utvalg idrett for utviklingshemmede.


Her ligger referat fra Utvalg for idrett for utviklingshemmede for 2019-2021:

Referat 1

Referat 2


Utvalget består av:

 • Vibecke Sørensen, utvalgsleder, Idrettsstyret
 • Christian H. Johansen, Norges golfforbund
 • Jan Olav Sørlie, Norges bandyforbund 
 • Eva Skei, Norges håndballforbund
 • Eirik Dahl, Norsk Forbund for Utviklingshemmede
 • Åse Torheim, Special Olympics International 
 • Kent Daniel Danielsen, Ullensaker Golfklubb (utøverrepresentant)

 

 

CRAFT