Squashforbundet / Temaside / Si ifra / Har du mistanke?

Har du mistanke?

Har du høyrt om seksuell trakassering og/eller overgrep i idretten?

  • Hjelp den som har opplevd trakassering/overgrep.
  • Kontakt politiet dersom du veit eller er usikker på om det gjeld eit lovbrot
  • Sei i frå til leiinga i idrettslaget
  • Alle har etter lova (Straffelova §196) plikt til å melde i frå til politiet dersom dette vil hindre nye overgrep. 
  • Hvis du ikkje tør/vil ta kontakt med idrettslaget, kan du kontakte ansvarleg rådgjevar i NIF: Håvard B. Øvregård, tlf: 91 77 31 57, e-post: havard.ovregard@idrettsforbundet.no

Heile rettleiaren for handtering av saker som gjeld seksuell trakassering og overgrep i idretten finn du her. 

CRAFT