Toppidrettsrapporten_612.png

Idrettsforbundet lanserer felles anleggside for norsk idrett

Fagteamet for anlegg i Norges idrettsforbund har utviklet en nettside der all nyttig informasjon om anlegg blir samlet. Denne siden er rettet mot idrettslag, idrettskretser, idrettsråd samt særforbundene i norsk idrett.

Norsk idrett vedtok på Idrettstinget 2019 å jobbe for Flere og bedre anleggAnlegg ble ett av fire strategiske satsningsområder i langtidsplanen for norsk idrett, Idretten vil. 

Som en del av Moderniseringsprosjektet har Norges idrettsforbund organisert noen arbeidsområder i fagteam, der alle idrettskretser har en fagansatt/fagansvarlig representert i hvert team. Gevinsten med en slik modell er at idrettslag skal få like god og kvalitetssikret oppfølging, uavhengig av hvilket fagområde en problemstilling omhandler eller hvilken idrettskrets en tilhører.

Det har vært en erkjennelse at idrettskretsene i Norge er ulike, med forskjellige styrker og svakheter. Fagteam-modellen er et tiltak for å dele kompetanse og erfaringer, samt tilnærme seg anleggsutvikling med felles virkemidler og koordinert innsats. 

Fagteam Anlegg ledes av anleggsrådgiver Torstein Busland i NIF, og arbeider systematisk og målrettet mot målene satt i strategiplanen for anlegg. En felles nettside for idrettsforbundet og alle idrettskretser er et tiltak for å sikre at alle besøkende vil finne den samme relevante og oppdaterte informasjonen de leter etter. 

CRAFT