Om NSQF

Norges Squashforbund (NSqF) ble stiftet i 1978 og offisielt anerkjent som idrett ved Idrettstinget i 1980. Forbundet er en sammenslutning av de lag eller grupper av lag innenfor Norges Idrettsforbund som driver med squash. NSqF er tilsluttet Norges Idrettsforbund og olympiske og paraolympiske komite, European Squash Federation og World Squash Federation.
CRAFT