Squashforbundet / Om NSQF / Komitéer / Para squash komité

Para squash komité

Para squash komité består av:

Leder:
Marianne Hylland
E-post: mat-hyl@online.no
Mobil: 905 95 385
Medlemmer:

Komitéen har ansvar for å:

  • Tilrettelegge for para squash
  • Få flere i gang med para squash, og stimulere til integrering med funksjonsfriske
  • Forbedre tilgjengeligheten i eksisterende anlegg
  • Se på muligheten av en tilpassing av utstyr
  • Tilrettelegge for konkurransespill
  • Rapportere status til styret før hvert styremøte