Squashforbundet / Om NSQF / Komitéer / Turneringskomité

Turneringskomité

Turneringskomitéen består av:

Felleskontakt:

E-post: turneringskomiteen.nsqf@gmail.com

Leder:

Stein Gabrielsen
Mobil: 977 02 295
E-post: st-gabr@online.no

Medlemmer:

Lars Erik Jacobsen
Mobil: 934 89 624
E-post: lajaco1@hotmail.com

Dung Tran
Mobil: 922 29 922
E-post: jummen@gmail.com

Stian Soli
Mobil: 456 04 513
E-post: raae76@hotmail.com

Komitéen har som ansvar å:

  • Utarbeide turneringsbestemmelsene for utsendelse til klubber innen 1. juni (med frist 10. juni for tilbakemeldinger) og videre til styret for endelig godkjenning innen 31. august.
  • Sette opp aktivitetskalenderen i samarbeid med sportskomiteen før sesongstart og presentere denne for styret innen 1. mai.
  • Rapportere status til styret før hvert styremøte.
  • Svare på spørsmål og henvendelser via turneringskomiteens e-post eller andre kanaler.
  • Ha tett dialog med sportskomiteen og styret.
  • Sette opp kriterier for tildeling av fremtidige norgesmesterskap, og forslag om tildeling legges frem for innstilling til styret innen 1. mai.