Squashforbundet / Om NSQF / Komitéer / Turneringskomité

Turneringskomité

Kontakt: squashforbundet@nif.idrett.no


Komitéen har som ansvar å:

  • Utarbeide turneringsbestemmelsene for utsendelse til klubber innen 1. juni (med frist 10. juni for tilbakemeldinger) og videre til styret for endelig godkjenning innen 31. august.
  • Sette opp aktivitetskalenderen i samarbeid med sportskomiteen før sesongstart og presentere denne for styret innen 1. mai.
  • Rapportere status til styret før hvert styremøte.
  • Svare på spørsmål og henvendelser via turneringskomiteens e-post eller andre kanaler.
  • Ha tett dialog med sportskomiteen og styret.
  • Sette opp kriterier for tildeling av fremtidige norgesmesterskap, og forslag om tildeling legges frem for innstilling til styret innen 1. mai.