Squashforbundet / Om NSQF / Komitéer / Utviklingskomité

Utviklingskomité

Kontakt administrasjonen: squashforbundet@nif.idrett.no

Komiteens ansvarsområder

  • Bidra til utvikling av nye klubber.
  • Bidra til at klubbene får utdannelsestilbud med administrativt og sportslig innhold.
  • Bidra til å skape sosiale miljøer i klubbene med tanke på rekruttering.
  • Bidra til forbedring av selve driften av klubbene.
  • Etablere årsplan for kurstilbud innen 20. juni.
  • Utforme og gjennomføre kurstilbud av sportslig og faglig karakter og registrere disse for godkjenning av NIF.
  • Utdanne klubbtrenere.
  • Utdanne dommere.
  • Bruke Idrettskretsene aktivt for kursing administrativt i klubbene.
  • Rapportere status til styret før hvert styremøte.