Squashforbundet / Om NSQF / Komitéer / Valgkomite

Valgkomite

Valgkomitéen består av:

Medlemmer:

Harald Skodvin, Bodø Squashklubb

Vibeke Wiig, Oslo Squashklubb

Espen Hånes, Bergen Squashklubb

 

 

 

 

 

Valgkomiteen velges på Forbundstinget på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret, og har som oppdrag å legge frem innstilling på kandidater til alle tillitsverv som skal velges på Tinget.

CRAFT